První pomoc

První pomoc 2019

V pátek 15. března se zájemci z řad členek našeho mateřského centra sešly na úřadu městyse, kde nám MUDr. Alena Peroutková vysvětlila a následnš jsme si i vyzkoušely, jak správně poskytnout první pomoc. Ješt jednou děkujeme MUDr. Aleně Peroutkové za velmi cenné informace a doufáme, že je nebudeme potřebovat.

Fotky opět najdete na rajčeti.